TAPWORKS - profesjonalne zmiękczanie wody

TAPWORKS to profesjonalne zmiękczanie wody w oparciu o wymianę jonową. TAPWORKS to miękka woda zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w systemach grzewczych, układach chłodniczych oraz dla potrzeb technologicznych.

Mocne strony urzadzeń TAPWORKS:

  • elektroniczne, logiczne sterowanie objętościowe
  • wysokowydajne złoże filtracyjne
  • panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD
  • stała kontrola parametrów pracy urządzenia (również przy pomocy łączy modemowych EASE/ESP)
  • proporcjonalna regeneracja złoża jonowymiennego (uzależniona od stopnia zużycia żywicy)
  • niskie koszty eksploatacyjne (obniżone ilości wody i soli potrzebnych do regeneracji złoża)
  • 24-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
  • stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej
Zmiękczacze do wody

Podstawowe parametry techniczne:

Parametr Jednostka NSC 11 ED NSC 17 ED NSC 25 ED NSTA 70 UDI
Objętość złoża (dcm³) 11 17 20 60
Rodzaj złoża Kationit silnie kwaśny
Maks.chwilowe natężenie przepływu (kotłownia wodna niskoparametrowa) (m³/h) 0,9 1,3 1,5 3,6
Maks.chwilowe natężenie przepływu (woda użytkowa dla gosp.domowych lub układów chłodniczych) (m³/h) 1,2 1,8 2,0 5,0
średnia pojemność jonowymienna (m³x°f) 70 125 180 395
Maks.wydajność dobowa w trybie automat.przy twardości resztkowej <= 1odH i twardości wody surowej odpowiednio:
   10°dH=17,8°f=178mgCaCO3/dm³=3,56mval/dm³
   14°dH=24,9°f=249mgCaCO3/dm³=4,98mval/dm³
   18°dH=32,1°f=321mgCaCO3/dm³=6,41mval/dm³
   23°dH=40,9°f=409mgCaCO3/dm³=8,19mval/dm³
(m³)3,9
2,8
2,2
1,77,0
5,0
3,9
3,110,1
7,2
5,6
4,422,2
15,9
12,3
9,7
Maks.sumaryczny poziom żelaza Fe++ i manganu Mn++ (ppm) 2,2 bez gwarancji usunięcia
Uruchamianie regeneracji Na drodze objętościowej, na podstawie prognozowania, z systemem regeneracji wymuszonej
System regeneracji Przeciwprądowy
Przygotowanie solanki Z wody miękkiej
Maks.konsumpcja soli na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża (kg) 1,7 3,2 4,0 9,0
Bezwzględnie wymagany rodzaj soli regeneracyjnej Regeneracyjna sól w tabletkach
PN 86/C-84081/01/02; DIN 19 604
Maks.chwilowe natężenie przepływu wody potrzebnej do regeneracji (m³/h)
(dcm³/min)
0,55
9,20
0,66
11,00
 0,68
11,40
 0,69
11,50
Orientacyjna konsumpcja wody na 1 regenerację przy całkowitym zużyciu złoża (dcm³) 60-80 85-115 125-150 280-340
Czas trwania regeneracji (h:mm) Około 1:00 Około 2:00 Około 2:00 Około 2:30
Min.i maks.temperatura wody (°C) 4 - 49
Zasilanie elektryczne (V/Hz) 24/50
Pobór mocy       - w czasie pracy
                        - w czasie regeneracji
(W)
(W)
< 3
< 15
Min.ciśnienie robocze (w czasie przepływu) (bar) 1,4
Maks.ciśnienie robocze (bar) 8,0
Funkcje systemu sterowania
Rodzaj sterowania Elektroniczne, logiczne na podstawie prognozowania
Programowanie i wyświetlanie aktualnego czasu Tak
Programowanie godziny rozpoczęcia regeneracji Tak
Programowanie twardości wody surowej Tak (1-50°dH) Tak (1-50°dH) Tak (1-95°dH) Tak (1-120°dH)
Programowanie trybu oszczędnej regeneracji Nie Nie Tak Tak
Regeneracja natychmiastowa Tak
Regeneracja o najbliższej zaprogramowanej godzinie Tak
Oczyszczanie złoża w przypadku używania wody o zwiększonej ilości zawiesiny Nie Nie Nie Tak
Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody Tak Tak Nie Tak
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej Tak
Pamięć daty uruchomienia Tak
Licznik regeneracji Tak
Wymiary
Wysokość x szerokość x głębokość (cm) 65 x 30 x 48 106 x 30 x 48 123 x 47 x 47 163 x 79 x 46

Strona do poprawnego działania wymaga użycia ciasteczek (cookies). Jeżeli zgadzasz się z naszą Polityką cookies i zgadzasz się na używanie ciasteczek kliknij przycisk.

Zgadzam się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę